•Forsiden •Tv •Filmhistorie •Filmanalyse •Visuel medieproduktion •Ordbog •Links

Dramaturgi•
Æstetik•
 
Analyse-modeller•
 
 
 
 
 
 
 

Denne hjemmeside er et supplement for elever og lærer i gymnasieskolens mediefag. Bogen "Mediefag.dk" er fra Systime og kan købes her

Filmanalyse

Filmiske virkemidler - Indhold

Filmens budskab betegnes som præmissen. Filmens præmis kan formuleres som en påstand, som hovedpersonen gennem fortællingen skal føre bevis for. Det er filmens konklusion eller dens morale. Præmissen er det, der tilfører mening til historiens enkeltdele. Fra et analytisk perspektiv kan klarlæggelsen af en films præmis være med til at sætte filmen ind i en større historisk og kulturel sammenhæng.
Eksempelvis knyttes det dystre menneskesyn i Film Noir-films forskellige præmisser ofte til den generelle pessimisme i 1940’erne affødt af Anden Verdenskrig.

Opgave:
Se Anders Thomas Jensens kortfilm Valgaften (1998). Afklar hvad filmens tema er og hvad filmens præmis er. Diskuter, hvem der er bæreren af filmens præmis, samt hvordan filmens præmis præsenteres.
 

 

 


 
 

"You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and... blow" To Have and Have Not